Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Erateede ja -tänavate ostutingimuste ja -hindade kehtestamine

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2012, 43

Erateede ja -tänavate ostutingimuste ja -hindade kehtestamine

Vastu võetud 24.08.2006 nr 3
jõustumine 01.10.2006

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 kohaselt on teede ja tänavate korrashoid ning tänavavalgustus üldjuhul omavalitsuse korraldada. Seoses uute elamu- ja tootmisalade valmimisega ehitatakse sõidu- ja kõnniteid ning tänavavalgustust, mille haldamisega ei soovi omanikud või arendajad edaspidi tegelda.
Tulenevalt eeltoodust ning Luunja vallavara eeskirja paragrahvi 6 lõike 2 punkti 2 ja paragrahvi 35 lõike 1 alusel Volikogu otsustab:

1. Kehtestada teede ja tänavate ostmiseks järgmised tingimused:

1.1 Tee või tänav peab olema vastavalt detailplaneeringule või selle puudumisel täies pikkuses välja ehitatud

1.2 Tee peab olema kaetud

1.2.1 Asfalt- või mustkattega - kõvakattega tee

1.2.2 Purustatud kruusaga - kruusatee

1.3 Tänav peab olema kaetud asfalt- või mustkattega.

1.4 Tänaval peab olema vähemalt ühel pool äärekivi või haljasribaga eraldatud kõnnitee, soovitav ka jalgrattatee.

1.5 Tänaval peab olema välja ehitatud tänavavalgustus.

2. Teede ja tänavate ostmine algatatakse vallavalitsuse poolt omaniku kirjaliku taotluse alusel.

3. Teede ja tänavate ostmise otsustab vallavolikogu.

4. Kehtestada teede ja tänavate ostmiseks järgmised maksimaalsed hinnad:

4.1 Kõvakattega tee 0,65 eurot m2.
(Luunja Vallavolikogu 25.11.2010.a.  määrus nr 49 – jõustus 01.01.2011)

4.2 Kruusatee  0,15 eurot m2.
(Luunja Vallavolikogu 25.11.2010.a.  määrus nr 49 – jõustus 01.01.2011)

5. Käesoleva määruse rakendamisel kasutada mõisteid alljärgnevas tähenduses:

5.1 Tänav – tee tiheasustusega hoonestusalal

5.2 Tee – tee mittetiheasustusega hoonestusalal

6. Määrus jõustub 01.10.2006.a.