HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Avinurme Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

Avinurme Gümnaasiumi arengukava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2016, 4

Avinurme Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

Vastu võetud 19.10.2016 nr 51

Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kinnitada Avinurme Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017-2021 vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2017. a.

Anne Paas
Volikogu esimees

Lisa  Avinurme Gümnaasiumi arengukava 2017-2021