Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Avinurme valla arengukava 2013-2022 ülevaatamise tulemuse kinnitamine

Avinurme valla arengukava 2013-2022 ülevaatamise tulemuse kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2016, 6

Avinurme valla arengukava 2013-2022 ülevaatamise tulemuse kinnitamine

Vastu võetud 19.10.2016 nr 53

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 ja § 372 alusel.

§ 1.  Kinnitada Avinurme valla arengukava 2013-2022 ülevaatamise tulemus.

  Avinurme valla arengukava 2013-2022 tegevuskava 2017-2022 kinnitatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.jaanuarist 2017.aastal.

Anne Paas
Volikogu esimees

Lisa Avinurme valla arengukava tegevuskava 2017-2022