Teksti suurus:

Määruse „Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2016, 7

Määruse „Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 20.10.2016 nr 59

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määrusesse muudatuse sisseviimine

  Muuta määruse § 2 ja sõnastada see alljärgnevalt:
Lasteaia kulude osaliseks katmiseks vanema kaetava osa suuruseks ühe lapse kohta on 5,5% Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2017.

Jaanus Järveoja
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json