Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia kinnitamine

Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2016, 10

Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia kinnitamine

Vastu võetud 27.10.2016 nr 26

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ning „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Saue valla arengukava (Lisa 1).

§ 2.  Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Saue valla eelarvestrateegia (Lisa 2).

§ 3.  Määruse rakendamine

  Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 24. septembri 2015. aasta määrus nr 19 „Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia kinnitamine“.

Rein Riga
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Saue valla arengukava

Lisa 2 Saue valla eelarvestrateegia