Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Jõgeva linna arengukava

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2016, 17

Jõgeva linna arengukava

Vastu võetud 27.10.2016 nr 60

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 alusel.

§ 1.  Jõgeva linna arengukava vastuvõtmine

  Kinnitatakse Jõgeva linna arengukava vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Jõgeva Linnavolikogu 25. septembri 2014. a määrus nr 17 „Jõgeva linna arengukava aastani 2020 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mihkel Kübar
Linnavolikogu esimees

Lisa JÕGEVA LINNA ARENGUKAVA