HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Õppetasu kehtestamine Toila Muusika- ja kunstikoolis

Õppetasu kehtestamine Toila Muusika- ja kunstikoolis - sisukord
Väljaandja:Toila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2022
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2016, 19

Õppetasu kehtestamine Toila Muusika- ja kunstikoolis

Vastu võetud 01.11.2016 nr 4
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ning huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Toila Muusika- ja kunstikoolis õppekulude osaliseks katmiseks lapse seaduslikult esindajalt võetava õppetasu suurus.

§ 2.   Õppetasu suurus

  (1) Muusikaosakond
  1) põhi- ja individuaalõpe - 15 eurot kuus
  2) ettevalmistusklass - 10 eurot kuus

  (2) Kunstiosakond
  1) põhiõpe - 15 eurot kuus
  2) ettevalmistuskursus - 10 eurot kuus

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.a.

  (2) Tunnistada kehtetuks Toila Vallavalitsuse 06.10.2014.a. määrus nr 1 „Õppetasu kehtestamine Toila Muusika- ja kunstikoolis“

Tiit Kuusmik
vallavanem

Jana Kangur
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json