Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Anija valla arengukava aastateks 2014 - 2024

Anija valla arengukava aastateks 2014 - 2024 - sisukord
  Väljaandja:Anija Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.10.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2016, 24

  Anija valla arengukava aastateks 2014 - 2024

  Vastu võetud 20.10.2016 nr 95

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Anija valla arengukava aastateks 2014 – 2024 (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 24.09.2015 määrus nr 60 “Anija valla arengukava aastateks 2014 - 2024".

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

  Jaanus Kalev
  Volikogu esimees

  Lisa Anija valla arengukava 2014 - 2024

  Lisa 1 Investeeringute kava

  Lisa 2 Koondeelarve

  Lisa 3 Kavandatavate tegevuste loetelu aastani 2024

  /otsingu_soovitused.json