Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Võnnu valla arengukava 2025 vastuvõtmine

Väljaandja:Võnnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2016, 35

Võnnu valla arengukava 2025 vastuvõtmine

Vastu võetud 27.10.2016 nr 18

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 punkti 7 ning Võnnu Vallavolikogu 3.05.2012 määruse nr 7 „Võnnu valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 2 lõike 8 alusel

§ 1.  Arengukava vastuvõtmine

  Võtta vastu Võnnu valla arengukava 2025 (määrusele lisatud).

§ 2.  Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Võnnu Vallavolikogu 27.10.2011 määrus nr 15 ”Võnnu valla arengukava aastateks 2012-2022 vastuvõtmine”.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Paju
Volikogu esimees

Lisa Arengukava 2025