Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 333 „Narva Kunstikooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.11.2017
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2017, 9

Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 333 „Narva Kunstikooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 01.11.2017 nr 22

Määrus kehtestatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, haldusmenetluse seaduse § 64 lõikele 1 ja § 68 lõikele 2

§ 1.   Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 333 „Narva Kunstikooli põhimääruse kinnitamine“ § 5 lõige 7 muudetakse ja antakse järgmises redaktsioonis:

  Õppevaheajad koolis kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json