Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla arengukava 2019–2030 kinnitamine

Lääne-Harju valla arengukava 2019–2030 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
  Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2018, 1

  Lääne-Harju valla arengukava 2019–2030 kinnitamine

  Vastu võetud 30.10.2018 nr 21

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 alusel.

  § 1.  Kinnitada Lääne-Harju valla arengukava 2019–2030 (lisatud).

  § 2.  Kehtetuks tunnistatakse:

   
   1) Keila Vallavolikogu 30.01.2015 määrus nr 33 „Keila valla arengukava aastateks 2015-2022 vastuvõtmine” ja Keila Vallavolikogu 30.10.2015 määrus nr 47 „Keila valla arengukava aastateks 2015-2022 vastuvõtmine”;
   2) Padise Vallavolikogu 27.02.2013 määrus nr 53 „Padise valla arengukava aastateks 2013-2025”;
   3) Paldiski Linnavolikogu 29.09.2015 määrus nr 21 „Paldiski linna arengukava aastani 2025 kinnitamine”;
   4) Vasalemma Vallavolikogu 27.03.2012 määrus nr 7 „Vasalemma valla arengukava 2012-2021 vastuvõtmine”.

  § 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

  Külli Tammur
  vallavolikogu esimees

  Lisa Lääne-Harju valla arengukava 2019–2030