Teksti suurus:

Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2018, 9

Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine

Vastu võetud 25.10.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja elamuseaduse § 371 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Vinni valla munitsipaalomandis olevatele eluruumidele (edaspidi eluruum) üüri piirmäärad.

§ 2.   Üüri piirmäära ja kõrvalkulude mõiste

  (1) Üüri piirmäär on üürniku poolt tasutav kõrgeim tasu eluruumi kasutamise eest.

  (2) Eluruumi üür arvestatakse üldpinna ühe ruutmeetri kohta.

  (3) Eluruumi üüri hulka ei arvata kõrvalkulusid.

  (4) Kõrvalkulud on tasu vee- ja kanalisatsiooniteenuse, elektrienergia, prügiveo, muruniitmise, lumetõrje, maja üldelektri jm teenuste ja tegude eest, mis on seotud asja kasutamisega.

§ 3.   Üüri piirmäär

  Eluruumide üüri maksimaalseks määraks on 2,00 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus. Üüri minimaalne suurus on 0,30 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Vinni Vallavolikogu 23.10.2003 määrus nr 16 „Munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmäärade kehtestamine“;
  2) Rägavere Vallavolikogu 12.12.2012 määrus nr 75 „Üüri piirmäära kehtestamine“;
  3) Laekvere Vallavolikogu 07.01.2014 määrus nr 3 „Munitsipaaleluruumide üürimäärade kinnitamine“.

Meelis Maine
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json