Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Haapsalu linna arengukava 2018-2028

Haapsalu linna arengukava 2018-2028 - sisukord
  Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2018, 10

  Haapsalu linna arengukava 2018-2028

  Vastu võetud 26.10.2018 nr 26

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1, § 372 lg 3, lg 7, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 5 ja Haapsalu linna põhimääruse § 53 alusel.

  § 1.   Kinnitada Haapsalu linna arengukava 2018-2028 (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavolikogu 27.11.2015. a määrus nr 36 „Haapsalu linna arengukava aastateks 2015-2028“, Ridala Vallavolikogu 29.09.2015. a määrus nr 38 „Ridala valla arengukava aastateks 2015-2022“ ning Ridala Vallavolikogu 27.09.2016 määrus nr 65 „Ridala valla arengukava tegevuskava 2017-2020“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ülo Kalm
  Volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

  Lisa Haapsalu linna arengukava 2018-2028

  Lisa Haapsalu linna arengukava tegevuskava 2019-2022

  /otsingu_soovitused.json