Teksti suurus:

Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2018, 26

Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030

Vastu võetud 31.10.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.  Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 kinnitamine

  Kinnitada Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Rakvere linnavolikogu 21. mai 2014. a määrus nr 10 „Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2025“.

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

Lisa Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030