SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise kord

Raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2018, 42

Raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise kord

Vastu võetud 31.10.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõike 32 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib riigieelarve toetusfondist eraldatud toetuse kasutamist raske või sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

§ 2.   Rahaliste vahendite kasutamine

  Riigieelarvest eraldatavat toetust võib sotsiaalosakond kasutada järgmiste teenuste osutamisel:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) tugiisikuteenus;
  3) transporditeenus sõiduks haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
  4) nõustamisteenus (psühholoogiline nõustamine jm );
  5) erinevad teraapiad;
  6) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas ette nähtud teenuste, sh abi- ja tugivahendite võimaldamine;
  7) eluaseme kohandamine;
  8) laagri osalemiskulude katmine koolivaheajal;
  9) tugikoduteenuse eest tasumine;
  10) muud teenused, mis toetavad ja parendavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning vähendavad perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 3.   Rakendussätted

  Riigieelarvest eraldatud toetust võib kasutada tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018 osutatavate teenuste eest tasumisel.

Aivar Saarela
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json