Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020–2025

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020–2025 - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2019, 28

  Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020–2025

  Vastu võetud 31.10.2019 nr 56

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37, § 372 lõigete 4 ja 7, Viljandi Linnavolikogu 31.10.2014 määruse nr 33 "Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, muutmise, menetlemise ja kinnitamise kord" alusel ning arvestades Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 otsust nr 51 "Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine", Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 otsust nr 52 "Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamiseks esimehe valimine" ja Viljandi Linnavolikogu 27.09.2018 otsust nr 74 "Viljandi Linnavolikogu 22. veebruari 2018 otsuse nr 51 "Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine" muutmine".

  § 1.   Kinnitada Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020–2025 (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrus nr 23 "Viljandi linna arengukava aastateks 2018-2023".

  § 3.   Määrus jõustub 01.01.2020. a.

  Helir-Valdor Seeder
  linnavolikogu esimees

  Lisa Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020–2025

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json