Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020–2025

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020–2025 - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2019, 29

  Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020–2025

  Vastu võetud 31.10.2019 nr 57

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37, § 372 lõigete 4 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20, Viljandi Linnavolikogu 31.10.2014 määruse nr 33 "Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, muutmise, menetlemise ja kinnitamise kord" alusel ning arvestades Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 otsust nr 51 "Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine" ja Viljandi Linnavolikogu 27.09.2018 otsust nr 74 "Viljandi Linnavolikogu 22. veebruari 2018 otsuse nr 51 "Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine" muutmine".

  § 1.   Kinnitada Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020–2025 vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrus nr 24 "Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2023".

  § 3.   Määrus jõustub 01.01.2020. a.

  Helir-Valdor Seeder
  linnavolikogu esimees

  Lisa Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020–2025

  /otsingu_soovitused.json