Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Harku valla 2019. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Harku valla 2019. aasta I lisaeelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Harku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2019, 53

  Harku valla 2019. aasta I lisaeelarve kinnitamine

  Vastu võetud 31.10.2019 nr 13
  , rakendatakse alates 1.11.2019

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 ja Harku valla põhimääruse § 80 lg 1 ja 4 alusel:

  § 1.  Võtta vastu Harku valla 2019. a I lisaeelarve vastavalt lisale 1.

  § 2.  Määrus avaldatakse Harku valla veebilehel.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  § 4.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. novembrist.

  Kalle Palling
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json