HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Elva Muusikakooli arengukava 2020-2023 kinnitamine

Elva Muusikakooli arengukava 2020-2023 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Elva Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2019, 54

  Elva Muusikakooli arengukava 2020-2023 kinnitamine

  Vastu võetud 05.11.2019 nr 17

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 18 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 5 lg 4 alusel.

  § 1.  Kinnitada Elva Muusikakooli arengukava 2020-2023 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Toomas Järveoja
  vallavanem

  Salle Ritso
  vallasekretär

  Lisa Elva Muusikakooli arengukava 2020-2023

  /otsingu_soovitused.json