Teksti suurus:

Vinni Vallavolikogu 10.01.2019 määruse nr 1 "Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine" muutmine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2022, 19

Vinni Vallavolikogu 10.01.2019 määruse nr 1 "Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine" muutmine

Vastu võetud 27.10.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel.

§ 1.   Kinnitada Vinni valla tegevus- ja investeeringute kava aastateks 2023-2026 (lisa 1).

§ 2.   Kinnitada Vinni valla eelarvestrateegia 2023-2026 (lisa 2).

§ 3.   Teha Vinni Vallavolikogu 10.01.2019 määruses nr 1 "Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine" järgmised muudatused.

  (1) Muuta § 1 ja sõnastada järgmiselt:
"§ 1. Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine
(1) Kinnitada Vinni valla arengukava 2019-2030 (lisa 1).
(2) Kinnitada Vinni valla eelarvestrateegia 2023-2026 (lisa 2).".

  (2) Muuta lisa 1 punkti 5 ja asendada see käesoleva määruse lisaga 1.

  (3) Asendada lisa 2 käesoleva määruse lisaga 2.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aili Taal
volikogu esimees

Lisa 1 Tegevuskava

Lisa 2 Eelarvestrateegia

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json