Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2022, 24

Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026

Vastu võetud 27.10.2022 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel ning Alutaguse Vallavolikogu 28.11.2019 määruse nr 116 "Alutaguse valla arengudokumentide koostamise ja menetlemise kord“ ja kooskõlas Alutaguse Vallavolikogu 23.09.2021 määrusega nr 169 „Alutaguse valla arengukava 2021-2030“.

§ 1.   Eelarvestrateegia vastu võtmine

  Vastu võtta Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026 (Lisa 1).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Alutaguse Vallavolikogu 23.09.2021. a määrus nr 170 „Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

Marek Kullamägi
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json