Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 24.11.2020 määruse nr 82 „Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2033“ muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.11.2023
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2023, 2

Maardu Linnavolikogu 24.11.2020 määruse nr 82 „Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2033“ muutmine

Vastu võetud 24.10.2023 nr 52

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 13, 14, 15 alusel.

§ 1.   Muuta Maardu Linnavolikogu 24.11.2020 määruse nr 82 „Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2033“ lisa ja kinnitada määruse lisa uues redaktsioonis.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

Lisa Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2033

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json