Teksti suurus:

Karksi valla 2015. aasta alaeelarvete muutmine

Väljaandja:Karksi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2015, 2

Karksi valla 2015. aasta alaeelarvete muutmine

Vastu võetud 30.11.2015 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21, Karksi valla põhimääruse § 44 ja Karksi valla eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra alusel.

§ 1.   Muuta Karksi-Nuia Lasteaia, Polli Hooldekodu, Tuhalaane külamaja, Karksi-Nuia Noortekeskuse ja muude tegevusalade 2015. aasta eelarveid (kinnitatud 02.03.2015 Karksi Vallavalitsuse määrusega nr 1 „Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ning muude tegevuskulude 2015. aasta eelarvete kinnitamine“) vastavalt lisadele 1-5.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Taimo Tugi
Vallavanem

Inge Dobrus
Vallasekretär

Lisa 1 Karksi-Nuia Lasteaia 2015. aasta eelarve muutmine

Lisa 2 Polli Hooldekodu 2015. aasta eelarve muutmine

Lisa 3 Tuhalaane Külamaja 2015. aasta eelarve muutmine

Lisa 4 Karksi-Nuia Noortekeskuse 2015. aasta eelarve muutmine

Lisa 5 Muude tegevusalade 2015. aasta eelarve muutmine

/otsingu_soovitused.json