ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Veeteenuse hinna kehtestamine Pada külas

Veeteenuse hinna kehtestamine Pada külas - sisukord
Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2015, 22

Veeteenuse hinna kehtestamine Pada külas

Vastu võetud 30.11.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2 ja lg 10 ning Viru-Nigula vallavolikogu määruse nr 7 “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinna reguleerimise kord” § 2 ja § 3 alusel.

§ 1.  Teenuse hind

 (1) Veeteenuse hind veemõõtja olemasolu korral Pada külas on 1,11 eurot/m3, millele lisandub käibemaks

 (2) Veeteenuse hind veemõõtja puudumise korral Pada külas on 4,50 eurot inimese kohta kuus, millele lisandub käibemaks.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Viru-Nigula Vallavalitsuse 29.11.2010.a määrus nr 5 “Veevarustuse teenuse hindade kehtestamine ” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2016.a.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raido Tetto
Vallavanem

Pille Kajar
Vallasekretär