Teksti suurus:

Ühinemislepingu kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.11.2016
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2016, 24

Ühinemislepingu kinnitamine

Vastu võetud 30.11.2016 nr 128

Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna ühinemise algatamiseks tegi Vaivara Vallavolikogu 11.05.2016 otsusega nr 97 „Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse muutmise ja haldusüksuste piiride muutmise läbirääkimiste alustamiseks“ ettepaneku Narva-Jõesuu Linnavolikogule läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada uus omavalitsusüksus.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu nõustus Vaivara Vallavolikogu ettepanekuga ja võttis 25.05.2016 vastu otsuse nr 128 „Seisukoha võtmine Vaivara Vallavolikogu 11.05.2016 otsuse nr 97 „Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse muutmise ja haldusüksuste piiride muutmise läbirääkimiste alustamiseks“ kohta“.
Ühinemisläbirääkimiste tulemusel koostati ühinemisleping, mille eesmärgiks on moodustada ühinemise kaudu uus kohaliku omavalitsusüksus. Vaivara Vallavolikogu 19.10.2016 otsusega nr 122 „Ühinemislepingu avaliku väljapaneku korraldamine" otsustati korraldada ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek perioodil Vaivara Vallavalitsuses, Vaivara valla veebilehel www.vaivara.ee, valla ametlikus ajalehes „Vaivara kaja“, valla raamatukogudes Olgina alevikus, Sinimäe alevikus ja Vaivara külas.
Ühinemislepingu projekt oli avalikustatud kahes keeles (eesti ja vene) vastavalt Vaivara Vallavolikogu 19.10.2016 otsusele nr 122. Lisaks oli projekt avalikustatud ka Vaivara vallavalitsuse ametlikus ajalehes „Vaivara kaja“. Ühinemislepingut tutvustati rahvakoosolekutel 10.11.2016 (Olgina alevikus), 14.11.2016 (Laagna külas), 15.11.2016 (Vaivara külas) ja 16.11.2016 (Sinimäe alevikus).
Vaivara Vallavalitsusele esitati 4 ettepanekut ühinemislepingu muutmiseks.
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹ lõiked 6 ja 7, arvestades omavalitsuste vahelisi läbirääkimisi ja omavalitsusi esindanud volitatud isikute poolt saavutatud kokkuleppeid ning arvestades ühinemislepingu avalikustamise tulemusi ajavahemikul 20.10-17.11.2016.a,
Vaivara Vallavolikogu
otsustab:
1. Kinnitada Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna ühinemisleping koos lisadega (lisatud).
2. Ühinemisleping koos lisadega avalikustada Vaivara valla veebilehel.
3. Ühinemisleping avalikustada Riigi Teatajas.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Heiki Luts
volikogu esimees

Lisa Ühinemisleping

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json