Teksti suurus:

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2020, 9

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Vastu võetud 26.11.2020 nr 124

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 1.   Lüganuse Vallavolikogu 12.09.2018 määruses nr 36 „Lüganuse Vallavolikogu töökord“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 111 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kaalukate põhjuste olemasolul võib volikogu esimees või tema asendaja otsustada kaugosalusega istungi läbiviimise (kaugosalusega istung)“.
  2) paragrahvi 111 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:
„(8) Juhul, kui volikogu istung toimub füüsilise kohalolekuga (mitte kaugosalusega istung) võib volikogu liige, kaalukate põhjuste olemasolul ja volikogu esimehe eelneval nõusolekul, osaleda volikogu istungil virtuaalselt/distantsilt elektrooniliste vahendite abil“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json