Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2021, 1

Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 23.11.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus reguleerib Häädemeeste Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise korda.

§ 2.   Tasu või hüvitise suurus

  (1) Vallavolikogu esimehele makstakse vallavolikogu istungist osavõtu ja vallavolikogu esimehe kohustuste täitmise eest igakuiselt hüvitist 800 eurot.

  (2) Vallavolikogu aseesimehele makstakse vallavolikogu istungist osavõtu ja vallavolikogu aseesimehe kohustuste täitmise eest igakuiselt tasu 400 eurot. Kui volikogu aseesimees täidab volikogu esimehe ülesandeid, makstakse talle volikogu esimehe hüvitist.

  (3) Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele (tema äraolekul aseesimehele) makstakse vallavolikogu istungist osavõtu ja komisjoni esimehe kohustuste täitmise eest igakuiselt tasu 150 eurot.

  (4) Vallavolikogu liikmele makstakse vallavolikogu istungist osavõtu eest tasu 50 eurot.

  (5) Vallavolikogu liikmel on õigus saada tasu ainult ühel käesoleva paragrahvi lõikes 1 kuni 4 sätestatud alusel.

§ 3.   Tasu või hüvitise maksmine

  (1) Käesoleva määruse paragrahvis 2 nimetatud tasu või hüvitis makstakse välja arvestuskuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  (2) Tasu või hüvitist ei maksta:
  1) kui vallavolikogu liige on esitanud kirjaliku avalduse sellest loobumiseks;
  2) vallavolikogu istungist mitte osavõtnud vallavolikogu liikmele.

  (3) Arvestust vallavolikogu liikmete vallavolikogu istungist osavõtu kohta peab vallasekretär, võttes aluseks vallavolikogu istungi protokolli lisaks oleva kohaloleku registreerimislehe.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 23.11.2021.

  (2) Häädemeeste Vallavolikogu 09.11.2017 määrus nr 2 „Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json