Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu 10.10.2019 määruse nr 64 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele“ muutmine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2023, 23

Kose Vallavolikogu 10.10.2019 määruse nr 64 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele“ muutmine

Vastu võetud 30.11.2023 nr 54

Määrus kehtestatakse Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 151 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Kose Vallavolikogu 10.10.2019 määruse nr 64 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele“ § 4 lõige 2 punkt 5 ning sõnastada järgmiselt:
„5) pere, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on alla 500 euro kuus toetuse taotlusele eelneva 3 kuu jooksul;“

§ 2.   Määruse avalikustamine

  Avalikustada käesolev määrus Kose valla veebilehel ja ajalehes Kose Teataja.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2024.

Merle Pussak
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json