HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Valga Põhikooli arengukava aastateks 2023–2028

Valga Põhikooli arengukava aastateks 2023–2028 - sisukord
Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.12.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2023, 34

Valga Põhikooli arengukava aastateks 2023–2028

Vastu võetud 29.11.2023 nr 51

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja Valga Vallavolikogu 25.05.2018 määruse nr 34 „Valga valla munitsipaalõppeasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord“ § 3 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Valga Põhikooli arengukava aastateks 2023–2028 (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lauri Drubinš
esimees

Lisa Valga Põhikooli arengukava aastateks 2023–2028

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json