Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Koerte jalutusväljakute ja ujutuskohtade rajamise nõuded

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2013, 42

Koerte jalutusväljakute ja ujutuskohtade rajamise nõuded

Vastu võetud 27.12.2012 nr 87

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1p 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse avalikuks kasutuseks ette nähtud koerte jalutusväljakute (edaspidi jalutusväljak) ja ujutuskohtade (edaspidi ujutuskoht) rajamise nõuded Tallinnas.

  (2) Määrus on kohustuslik linna asutustele Tallinna avalikele aladele jalutusväljakute ja ujutuskohtade rajamisel. Teistele asutustele ja isikutele on määrus soovituslik.

  (3) Jalutusväljakute ja ujutuskohtade rajamist koordineerib Tallinna Keskkonnaamet.

§ 2.   Üldised nõuded

  (1) Jalutusväljak ja ujutuskoht on avalikkusele suunatud funktsiooniga rajatis, mis ehitatakse ehitusseaduse ja Tallinna linna ehitusmääruse nõuete kohaselt.

  (2) Jalutusväljakule ja ujutuskohale lähimale ristmikule või mujale sobivasse kohta tuleb paigaldada kahepoolne suunaviit, mis osutaks jalutusväljaku või ujutuskoha asukohale.

  (3) Võimaluse korral tuleb rajada autoga juurdepääs jalutusväljakule või ujutuskohale ja parkimiskohad.

§ 3.   Jalutusväljak

  (1) Jalutusväljak tuleb võimaluse korral rajada elurajooni lähedusse ning tagada sellele jalgsi mugav ligipääs. Jalutusväljakut ei ole soovitatav rajada laste mänguväljaku või terviseraja vahetusse lähedusse.

  (2) Jalutusväljak peab koosnema kahest osast - suurte ja väikeste koerte alast, mis on teineteisest piirdega eraldatud.

  (3) Jalutusväljaku suurus peab olema vähemalt 1500 m2, millest 1/3 moodustab väikeste ja 2/3 suurte koerte ala.

  (4) Jalutusväljaku aluspind peab sobima intensiivseks kasutuseks ja olema koertele ohutu, vajaduse korral tuleb rajada väljakule jalgteed. Pinnase liigniiskus ja sademevesi tuleb jalutusväljakult ära juhtida.

  (5) Jalutusväljakut ümbritsev piire ning väravad peavad olema valmistatud ilmastikukindlast, jäigast ja vastupidavast materjalist. Suurte koerte ala piire ja jalgvärav peab olema vähemalt 1,7 m ja väikeste koerte ala piire ja jalgvärav vähemalt 1,4 m kõrgune. Suurte ja väikeste koerte ala vaheline piire peab olema vähemalt 1,7 m kõrgune. Piirde alumine äär peab olema koertele läbipääsmatu. Jalutusväljaku mõlema osa piiret peab olema võimalik vähemalt 2,4 m ulatuses avada ajutise autoväravana.

  (6) Jalutusväljakule tuleb paigaldada järgmised elemendid:
  1) vähemalt kaks jäätmemahutit (üks suurte ja teine väikeste koerte alale);
  2) vähemalt kaks koerte väljaheidete kogumiskasti koos väljaheidete koristamiseks mõeldud kottidega (üks suurte ja teine väikeste koerte alale);
  3) vähemalt kaks istepinki (üks suurte ja teine väikeste koerte alale);
  4) vähemalt kaks tänavavalgustit;
  5) vähemalt neli eri funktsiooniga treeningelementi, mis vastavad FCI (pr Fédération Cynologique Internationale, ee Rahvusvaheline Künoloogiaföderatsioon) nõuetele - kaks treeningelementi suurte ja kaks väikeste koerte alale;
  6) infotahvel jalutusväljaku kasutamise reeglitega ja teave väljaku hooldaja kohta, sh tema telefoninumber;
  7) suurte ja väikeste koerte ala tähistavad sildid väravate kõrvale piirde külge;
  8) kasvavate puude kaitsmed.

§ 4.   Ujutuskoht

  (1) Ujutuskoht ei tohi asuda inimeste supluskoha või ametliku ranna vahetus läheduses ega väga rahvarohkes või käidavas kohas. Ujutuskoht ei tohi asuda kaitstava loodusobjekti läheduses.

  (2) Ujutuskoha territooriumi (kalda- või rannariba) piiridele tuleb paigaldada ujutuskoha tähised.

  (3) Ujutuskohale tuleb paigaldada järgmised elemendid:
  1) istepink;
  2) jäätmemahuti;
  3) koerte väljaheidete kogumiskast koos väljaheidete koristamiseks mõeldud kottidega;
  4) infotahvel ujutuskoha kasutamise reeglitega ja teave ujutuskoha hooldaja kohta, sh tema telefoninumber.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 määrus nr 48 „Koerte jalutusplatside ja ujutamiskohtade rajamise nõuete kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine.

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json