ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Tartu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Tartu valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas

Tartu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Tartu valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas - sisukord
  Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2015, 17

  Tartu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Tartu valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas

  Vastu võetud 17.12.2014 nr 9

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 5 lg 21ja § 8 lg 4, Tartu Vallavolikogu m ä ä r a b:

  § 1.   Kinnitada Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas vastavalt lisale 2.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

  § 4.   Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 18.06.2008 määrus nr 9 „Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ ja 18.06.2008 määrus nr 10 “Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas.

  § 5.   Käesoleva määruse peale võib esitada vaide Tartu Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud 30 päeva jooksul arvates määruse avalikustamise päevast.

  Üllar Loks
  Volikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  Lisa Lisa 2

  /otsingu_soovitused.json