Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Laeva valla 2014. a. II lisaeelarve vastuvõtmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Laeva valla 2014. a. II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2015, 19

  Laeva valla 2014. a. II lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 18.12.2014 nr 14

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ning Laeva Vallavolikogu 30.10.2012 määruse nr 66 „Laeva valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord“ § 8 lõike 11 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Laeva valla 2014. aasta II lisaeelarve vastavalt määruse lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Elviire Villa
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Laeva valla 2014. a. II lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json