Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Laeva valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Laeva valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2015, 20

  Laeva valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 18.12.2014 nr 15
  , rakendatakse alates 1.01.2015

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Laeva valla 2015 aasta eelarve kogumahus 1 116 701 (üks miljon ükssada kuusteist tuhat seitsesada üks) eurot (lisa 1).

  § 2.   Eelarve lahutamatu osa on Laeva valla 2015. a. eelarve seletuskiri (lisa 2).

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  § 4.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015. a.

  Elviire Villa
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Laeva valla 2015. aasta eelarve

  Lisa Seletuskiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json