Teksti suurus:

Rakvere linnavalitsuse 18. septembri 2017. a määruse nr 5 „Rakvere Linnavalitsuse hankekord“ muutmine

Väljaandja:Rakvere Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2018, 2

Rakvere linnavalitsuse 18. septembri 2017. a määruse nr 5 „Rakvere Linnavalitsuse hankekord“ muutmine

Vastu võetud 02.01.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1 ja 4 alusel.

§ 1.Rakvere linnavalitsuse 18. septembri 2017. a määruse nr 5 „Rakvere Linnavalitsuse hankekord“ muutmine
Rakvere linnavalitsuse 18. septembri 2017. a määruses nr 5 „Rakvere Linnavalitsuse hankekord“ (RT IV, 22.09.2017,17) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Hallatav asutus korraldab riigihanke iseseisvalt, kui vastavad vahendid on ette nähtud asutuse eelarves. Riigihanke korraldamisel teeb paragrahvides 9, 10 ja 11 sätestatud otsused hallatava asutuse juht.“;
2) paragrahvi 5 lõike 1 sõnastusest jäetakse välja sõnad „või hallatav asutus“;
3) paragrahvi 8 lõike 3 sõnastusest jäetakse välja sõnad „või hallatava asutuse“.

Marko Torm
Linnapea

Riina Männiste
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json