Teksti suurus:

Matusetoetuse suuruse kehtestamise

Matusetoetuse suuruse kehtestamise - sisukord
Väljaandja:Hiiumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2018, 27

Matusetoetuse suuruse kehtestamise

Vastu võetud 28.12.2017 nr 1
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2 ja Hiiu Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 7 „Matusetoetuse määramise ja maksmise kord“ § 5 alusel.

§ 1.   Matusetoetuse suurus

  (1) Matusetoetuse suurus on 250 eurot.

  (2) Vallavalitsuse korralduse alusel makstakse erandjuhtudel matusetoetust määruse § 1 lõikes 1 sätestatud piirmäärast suuremas summas.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Hiiu Vallavalitsuse 30.03.2016 määruse nr 8 „Sotsiaaltoetuste suuruste ja sotsiaalteenuste hindade kehtestamine“ § 1 lõige 5.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.

Reili Rand
vallavanem

Kairi Arunurm
vallasekretär

Helen Härmson
vallasekretär

Riina Lilleõis
vallasekretär

Helika Villmäe
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json