HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Ranitsatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2019, 1

Ranitsatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 20.12.2018 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Ranitsatoetuse eesmärk

  Ranitsatoetuse (edaspidi toetuse) eesmärgiks on hariduse väärtustamine ning lapse koolimineku algusega seotud kulutuste toetamine Anija valla eelarvest.

§ 2.   Toetuse maksmise alused

  (1) Toetust makstakse üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse (edaspidi lapse) vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale (edaspidi vanemale) lapse esimesse klassi õppima asumisel tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanematest on jooksva aasta 1. septembri seisuga rahvastikuregistri andmetel Anija valla elanik.

  (2) Toetust makstakse Anija valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  Toetuse taotlemiseks tuleb Anija Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsusele) esitada vormikohane avaldus hiljemalt kolme kuu jooksul peale lapse esmakordset kooli minekut.

§ 4.   Avalduste menetlemine ja toetuse maksmine

  (1) Esitatud avaldused vaatab läbi ning kontrollib nende vastavust käesolevale korrale vallavalitsuse vastav spetsialist.

  (2) Toetus makstakse välja alates lapse koolimineku aasta 15. septembrist 10 kalendripäeva jooksul otsustuse tegemise hetkest.

  (3) Toetus kantakse avalduse esitaja arvelduskontole või makstakse välja vallavalitsuse kassast.

§ 5.   Toetuse määr

  Toetuse määr on 150 eurot lapse kohta.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 29.11.2013 määrus nr 1 „Ranitsatoetuse maksmise kord“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.09.2019.

Jaan Oruaas
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json