Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 6 „Linnavara valitsemise kord” muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2019, 12

Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 6 „Linnavara valitsemise kord” muutmine

Vastu võetud 19.12.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 34 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 6 „Linnavara valitsemise kord” muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruses nr 6 „Linnavara valitsemise kord” tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 35 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) valitsus, kui nõude suurus jääb vahemikku 1 000 – 10 000 eurot ja selle sissenõudmine ei ole majanduslikult põhjendatud;“;
  2) paragrahvi 35 lõike 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:
„21) ametiasutuse juht, kui nõude suurus on kuni 1 000 eurot ja selle sissenõudmine ei ole majanduslikult põhjendatud;“.

Riina Ivanova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json