Teksti suurus:

Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruse nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2019, 25

Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruse nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.12.2018 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 22 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruses nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) § 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
㤠4. Komisjoni esimehele makstav tasu
(1) Volikogu alatise komisjoni esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 150 eurot kalendrikuus. Komisjoni esimehele makstakse lisaks komisjoni tööst osavõtu eest tasu 50 eurot koosolek.“
2) § 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
㤠5. Volikogu liikmele makstav tasu
Volikogu liikmele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 100 eurot istung.“
3) § 9 täiendatakse lõikega 11 järgmiselt:
„(11) Käesoleva määruse paragrahvis 5 sätestatud tasu ei maksta volikogu komisjoni esimehele.“
§ 2. Määruse jõustumine
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(2) Määrust rakendatakse alates 01.01.2019.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json