Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Alutaguse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.01.2019, 39

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 04.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 ja lõike 4, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2 ja lõike 4, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2 ja lõike 4 ning Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 ja lõike 4 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Alutaguse vallas moodustatakse 3 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

 (1) Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruumid asuvad:
 1) eelhääletamise esimesel päeval Alajõe raamatukogus aadressil Valla tn 8, Alajõe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond;
 2) eelhääletamise teisel päeval Tudulinna raamatukogus aadressil Kooli tn 4, Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond;
 3) eelhääletamise kolmandal päeval ja valimispäeval Alutaguse vallamajas aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.

 (2) Valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval on Illuka teenuskeskuses aadressil Valla, Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.

 (3) Valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval on Mäetaguse teenuskeskuses aadressil Pargi tn 5, Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 1;
 2) valimisjaoskond nr 2;
 3) valimisjaoskond nr 3.

§ 4.  Valimisjaoskond Alutaguse valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Alutaguse valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 3.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tauno Võhmar
Vallavanem

Lehti Targijainen
Vallasekretär

Lisa Valimisjaoskonnad ja nende piirid