Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. mai 2015. a määruse nr 67 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2016, 5

Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. mai 2015. a määruse nr 67 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 27.01.2016 nr 95

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja § 68 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. mai 2015. a määruse nr 67 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“ muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. mai 2015. a määruses nr 67 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvis 8 tunnistatakse kehtetuks punkt 5;
  2) paragrahv 21 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:
„31) pärimismenetluse, sealhulgas pärandvara pankrotimenetluse korraldamine;“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2016. a.

Riina Ivanova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json