Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määruse nr 37 „Viljandi linna aasta õpetaja“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2016, 13

Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määruse nr 37 „Viljandi linna aasta õpetaja“ muutmine

Vastu võetud 28.01.2016 nr 77

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Muuta määruse §-i 3 lõiget 2 ja sõnastada see järgnevalt: „Ettepanek esitatakse linnavalitsusele igal aastal hiljemalt 30. juuniks.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Peep Aru
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json