HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2016, 58

Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 26.01.2016 nr 4
jõustumine 01.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Valgjärve Vallavalitsuse hallatava koolieelse lasteasutuste Saverna Lasteaed Sipsik majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude vanemate kaetava osa (edaspidi vanema kaetav osa) määra kehtestamist ühe lapse kohta.

§ 2.   Vanemate kaetav osa

  (1) Lasteaia kulude osaliseks katmiseks vanema kaetava osa määraks ühe lapse kohta on kümme (10) eurot kuus.

  (2) Vanema poolt kaetava osa tasumine toimub kõikide kuude eest, välja arvatud juulis.

§ 3.   Vanema kaetava osa tasumine

  Vanema kaetav osa tasutakse vallavalitsuse poolt esitatava arve alusel vallavalitsuse arvelduskontole või makstakse sularahas vallavalitsuse kassasse.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. märtsil 2016.

Hegri Narusk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json