EttevõtlusKaubandus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja üüri määr otsustuskorras üürile andmisel

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2018, 76

Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja üüri määr otsustuskorras üürile andmisel

Vastu võetud 23.01.2013 nr 4
RT IV, 01.02.2013, 38
jõustumine 04.02.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2014RT IV, 28.03.2014, 131.03.2014
05.02.2018RT IV, 09.02.2018, 2012.02.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ § 6 lg 5 ja § 11 lg 3 alusel.

§ 1.  Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ilma käibemaksuta

 (1) Linnarajatise üürile andmisel:
 1) püsiva müügikoha paigaldamiseks 8,00 €/m² kuus;
[RT IV, 28.03.2014, 1 - jõust. 31.03.2014]
 2) konteinertankla paigaldamiseks (kiosk koos mahuti ja kütuse väljastamiseks vajaliku teisaldatava inventariga) 30,70 €/m² kuus;
 3) Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord" (edaspidi määrus nr 21) § 5 lõike 3 punktis 1 nimetatud juhul 12,80 €/m² kuus.

 (2) Paikkondlikud koefitsiendid käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-3 nimetatud üüri minimaalsuuruse suhtes:
 1) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal punktis 1 nimetatud juhul 2,0;
 2) Põhja-Tallinna territooriumil punktis 1 nimetatud juhul, kui üürile antava linnarajatise suurus on üle 50 m² 0,7;
 3) Raekoja platsil määruse nr 21 § 5 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud juhul 30,0;
 4) Raekoja platsil jõuluturu korraldamisel määruse nr 21 § 5 lõike 2 punktis 3 nimetatud juhul 3,0;
 5) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal määruse nr 21 § 5 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud juhul 3,0.

§ 2.  Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmisel otsustuskorras kohaldatava üüri määr ilma käibemaksuta

 (1) Linnarajatise üürile andmisel:
 1) toitlustusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume 9,00 €/m² kuus;
[RT IV, 28.03.2014, 1 - jõust. 31.03.2014]
 2) kaupluse või teenindusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume 3,80 €/m² kuus;
 3) laudade, toolide jm inventari hooajaliseks paigaldamiseks püsiva müügikoha juurde selles müügikohas turustatava kauba tarbimiseks kohapeal 5,00 €/m² kuus;
[RT IV, 28.03.2014, 1 - jõust. 31.03.2014]
 4) lillemüügilaua paigaldamiseks 6,40 €/m² kuus;
 5) lillemüügilaua paigaldamiseks tähtajaga alla ühe kuu 192,00 €/m² kuus (üür arvestatakse käesoleva määruse §-s 3 sätestatud korras);
 6) olmeteeninduskoha paigaldamiseks 6,40 €/m² kuus;
 7) meelelahutusinventari paigaldamiseks 3,20 €/m² kuus;
 8) parkimisteenusega kauplemiseks, kui üürile antava linnarajatise suurus on kuni 3000 m2 0,20 €/m2 kuus;
[RT IV, 28.03.2014, 1 - jõust. 31.03.2014]
 81) parkimisteenusega kauplemiseks, kui üürile antava linnarajatise suurus on üle 3000 m2 0,15 €/m2 kuus;
[RT IV, 28.03.2014, 1 - jõust. 31.03.2014]
 9) jõulukuuskedega kauplemiseks 10,00 €/m² kuus;
[RT IV, 28.03.2014, 1 - jõust. 31.03.2014]
 10) müügilaua, -leti või -stendi, kauplemiseks kohandatud haagise vm kauplemisinventari paigaldamiseks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-9 nimetamata juhtudel 12,80 €/m² kuus.

 (2) Paikkondlikud koefitsiendid Kesklinna linnaosa territooriumil käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-10 nimetatud üüri määra suhtes:
 1) Raekoja platsil toitlustusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume 8,0;
[RT IV, 09.02.2018, 20 - jõust. 12.02.2018]
 2) Vanal turul, Vanaturu kaelas, Viru tänaval ja Kullassepa tänaval toitlustusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume 6,1;
[RT IV, 09.02.2018, 20 - jõust. 12.02.2018]
 3) Vabaduse väljakul toitlustusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume 3,0;
[RT IV, 09.02.2018, 20 - jõust. 12.02.2018]
 4) Kesklinna linnaosa territooriumil toitlustusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1-3 nimetamata juhtudel 2,4;
[RT IV, 09.02.2018, 20 - jõust. 12.02.2018]
 5) Raekoja platsil müügilaua, -leti või -stendi, kauplemiseks kohandatud haagise vm kauplemisinventari paigaldamiseks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-9 nimetamata juhtudel 30,0;
 6) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal müügilaua, -leti või -stendi, kauplemiseks kohandatud haagise vm kauplemisinventari paigaldamiseks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-9 nimetamata juhtudel 3,0;
 7) väljaspool Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaupluse või teenindusettevõtte tegevuse hooajalisel laiendamisel väljapoole ettevõtte siseruume 6,0;
 8) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kaupluse või teenindusettevõtte tegevuse hooajalisel laiendamisel väljapoole ettevõtte siseruume 12,0;
 9) Kesklinna linnaosa territooriumil meelelahutusinventari paigaldamiseks 3,0.
[RT IV, 28.03.2014, 1 - jõust. 31.03.2014]

§ 3.  Üüri suuruse arvutamine linnarajatise kasutusse andmisel tähtajaga alla ühe kuu

  Linnarajatise üürimisel tähtajaga alla ühe kuu lähtutakse üüri minimaalsuuruse ja üüri suuruse arvutamisel vastavalt §-des 1 ja 2 sätestatud määradest. Määr jagatakse kuu päevade arvuga ning tulemus korrutatakse ühest kuust lühema perioodi moodustavate päevade arvuga.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]