Teksti suurus:

Elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise korra muutmine

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2021, 18

Elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise korra muutmine

Vastu võetud 01.02.2021 nr 115

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Elva Vallavolikogu 20.05.2019 määruse nr 83 "Elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise kord" järgmiselt:
  1) paragrahvi 2 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt: Toetus antakse üldjuhul Elva valla haldusterritooriumil üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel elamute fassaadide ja/või elamute piirdeaedade värvi uuendamiseks, tingimusel, et elamu välisküljed ja/või piirdeaed värvitakse terviklikult.
  2) täiendada paragrahvi 2 lõikega 11: Toetust võib anda valla hajaasutusega alal asuva elamule ja/või elamu piirdeaia värvimiseks, kui see elamu või piirdeaed on oluline objekt. Objektiks võib olla näiteks terviklikult säilinud autentne taluhoone ja selle piire, või muu taoline, mis on avalikust ruumist hästi vaadeldav ja annab välimuse parendamisel piirkonnale lisandväärtust.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json