Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Valla arengukava aastateks 2013-2020 kinnitamine

Valla arengukava aastateks 2013-2020 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2013, 34

  Valla arengukava aastateks 2013-2020 kinnitamine

  Vastu võetud 19.02.2013 nr 73

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 sätted, Kehtna Vallavolikogu m ä ä r a b:

  § 1.  Kinnitada Kehtna valla arengukava aastateks 2013-2020 ja arengukava tegevuskava aastateks 2013-2014 (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 25.märtsil 2013.

  Karl Tamme
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Arengukava tegevuskava

  Lisa 2 Arengukava