ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Haaslava Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2016, 29

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 26.03.2010 nr 10
jõustumine 01.04.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.201001.01.2011
14.12.201201.01.2013
01.04.2015RT IV, 24.04.2015, 427.04.2015, rakendatakse alates 01.06.2015
29.02.2016RT IV, 09.03.2016, 112.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14; § 15 alusel.
[RT IV, 09.03.2016, 1 - jõust. 12.03.2016]

§ 1.  Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad kulud

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle vallavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2.  Toimetuleku arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
 1) korteriüür – kuni 4 eurot 1 m2 kohta kuus;
[RT IV, 24.04.2015, 4 - jõust. 27.04.2015, rakendatakse alates 01.06.2015]
 11) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus;
[RT IV, 24.04.2015, 4 - jõust. 27.04.2015, rakendatakse alates 01.06.2015]
 12) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus;
[RT IV, 24.04.2015, 4 - jõust. 27.04.2015, rakendatakse alates 01.06.2015]
 2) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojaenergia või kütuse maksumus:
   a) tsentraalse küttesüsteemiga korterelamutes - kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus;
[RT IV, 24.04.2015, 4 - jõust. 27.04.2015, rakendatakse alates 01.06.2015]
   b) ahi-, gaasi- ja elektriküttega eluruumides – kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus;
[RT IV, 24.04.2015, 4 - jõust. 27.04.2015, rakendatakse alates 01.06.2015]
   c) juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
 3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus – kuni 4 m3 üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 3 m3 iga järgneva pereliikme kohta kuus. Ühe m3 maksumus - kuni 3.32 eurot;
[RT IV, 24.04.2015, 4 - jõust. 27.04.2015, rakendatakse alates 01.06.2015]
 4) tarbitud elektrienergia maksumus - kuni 22,43 eurot krooni üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 12,94 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
[ jõust 1.01.2013]
 5) tarbitud majapidamisgaasi maksumus - kuni 6,39 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 4,79 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
 6) maamaksukulud – kuni 0,13 eurot 1 m2 kohta kuus;
 7) hoonekindlustuse kulud – kuni 0,13 eurot 1 m2 kohta kuus;
 8) tegelik olmejäätmete veotasu – kuni 5,75 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 3,83 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.
[ jõust 1.01.2011]

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2010. a.