Ehitus

ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

EttevõtlusKaubandus

EttevõtlusReklaam

HaridusKool

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Kultuur ja sportMuinsuskaitse

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Väärteomenetluses Haaslava Vallavalitsuse nimel

Väärteomenetluses Haaslava Vallavalitsuse nimel - sisukord
  Väljaandja:Haaslava Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2016, 30

  Vali redaktsioon:

  Eelmine...

  Hetkel kehtiv

  Väärteomenetluses Haaslava Vallavalitsuse nimel

  Vastu võetud 05.06.2014 nr 8
  RT IV, 12.06.2014, 19
  jõustumine 15.06.2014

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  11.02.2016RT IV, 09.03.2016, 512.03.2016

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 664; väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2, § 10 lõike 2 ja 3 ja § 52; asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 6; teeseaduse §-de 39 ja 40; jäätmeseaduse § 119 ja § 127 lõike 2; ehitusseaduse §-de 59-61 ja § 70; muinsuskaitseseaduse § 441, § 442 ja § 49; looduskaitseseaduse §-de 702 ja 75; ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 153, § 154 ja § 155; reklaamiseaduse § 30 lõike 2 punkti 5, § 31, § 32 ja § 36; turismiseaduse § 30 lõike 1 punkti 1, § 301, § 31 ja § 315; põhikooli– ja gümnaasiumiseaduse § 14 lõike 4; ühistranspordiseaduse § 535, § 536 ja § 5411; alkoholiseaduse § 49, § 50 ja § 73, tubakaseaduse § 38-50 ning kaubandustegevuse seaduse § 21, § 23 ja § 33 ja korrakaitseseaduse § 56, § 57, 571 lg 1 p 2, 572 lg 1 alusel.
  [RT IV, 09.03.2016, 5 - jõust. 12.03.2016]

  § 1.   Kinnitada ametikohtade loetelu, mida täitvad ametnikud on pädevad osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana Haaslava Vallavalitsuse nimel:

    (1) vallasekretär – reklaamiseaduse § 30 lõike 2 punkti 5, § 31, § 32 ja § 36, turismiseaduse § 30 lõike 1 punkti 1, § 301, § 31 ja § 315, alkoholiseaduse § 49, § 50 ja § 73, tubakaseaduse § 38-43, karistusseadustiku §-des 282 ja 372, majandustegevuse registri seaduse § 32 lg 2 ning kaubandustegevuse seaduse § 21, § 23 ja § 33 ja korrakaitseseaduse § 56, § 57, 571 lg 1 p 2, 572 lg 1 sätestatud väärtegude järelevalveametnik;
  [RT IV, 09.03.2016, 5 - jõust. 12.03.2016]

    (2) maa- ja ehitusnõunik – teeseaduse §-de 39 ja 409; jäätmeseaduse § 119 ja § 127 lõike 2; ehitusseaduse §-de 59-61 ja § 70; muinsuskaitseseaduse § 441, § 442 ja § 49; looduskaitseseaduse §-de 702 ja 5; ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 153, § 154 ja § 155; ühistranspordiseaduse § 535, § 536 ja § 5411 sätestatud väärtegude järelevalveametnik;

    (3) majandus- ja keskkonnanõunik - teeseaduse §-de 39 ja 409; jäätmeseaduse § 119 ja § 127 lõike 2; ehitusseaduse §-de 59-61 ja § 70; muinsuskaitseseaduse § 441, § 442 ja § 49; looduskaitseseaduse §-de 702 ja 75; ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 153, § 154 ja § 155; ühistranspordiseaduse § 535, § 536 ja § 5411 ja korrakaitseseaduse § 56, § 57, 571 lg 1 p 2, 572 lg 1 sätestatud väärtegude järelevalveametnik;
  [RT IV, 09.03.2016, 5 - jõust. 12.03.2016]

    (4) sotsiaalnõunik - põhikooli– ja gümnaasiumiseaduse § 14 lõike 4, tubakaseaduse § 44-50 sätestatud väärtegude järelevalveametnik.
  [RT IV, 09.03.2016, 5 - jõust. 12.03.2016]

  § 2.   Haaslava Vallavalitsusel väljastab määruse paragrahvis 1 loetletud ametnikele nende pädevust tõendavad tunnistused.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  /otsingu_soovitused.json