Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Emmaste valla 2016. aasta eelarve kinnitamine

Emmaste valla 2016. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2016, 41

  Emmaste valla 2016. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 26.02.2016 nr 39

  Määruses kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel ja kooskõlas Emmaste Vallavolikogu 30.10.2015 määrusega nr 30 „Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine“.

  § 1.   Kinnitada Emmaste valla 2016. aasta eelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2016.a.

  Ülo Kikas
  Volikogu esimees

  Lisa  Emmaste valla 2016. aasta eelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json