Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 26.03.2013 määruse nr 81 „Maardu linnavalitsuse palgajuhend“ täiendamine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2017, 1

Maardu Linnavolikogu 26.03.2013 määruse nr 81 „Maardu linnavalitsuse palgajuhend“ täiendamine

Vastu võetud 28.02.2017 nr 99

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 14 lg 3 ja § 63 lg 2 alusel, arvestades sotsiaalmaksuseaduse § 3 punktis 3 sätestatut ning tulenevalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 12 2

§ 1.   Palgajuhendi täiendamine

  Maardu linnavolikogu 23.03.2013 määrust nr 81 "Maardu linnavalitsuse palgajuhend" täiendatakse §161 järgmises sõnastuses:

§ 16 1 Haigushüvitise maksmine

(1) Teenistujale makstakse hüvitist haigestumise või vigastuse teise kuni kaheksanda kalendripäeva eest 100% töölepingu seaduse § 29 lõikes 8 sätestatud korras arvutatud teenistuja keskmisest töötasust.
(2) Lõikes 1 sätestatud haigushüvitist makstakse teenistujale ainult juhul, kui sama aja eest ei maksa hüvitist haigekassa või mõni muu isik.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt kõikides Maardu linna ametiasutustes ja ametiasutuste hallatavates asutustes töötavate isikute suhtes alates 01.01.2017.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Elviira Piiskoppel
Maardu Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json