Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2018 – 2021 kinnitamine

Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2018 – 2021 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2018, 27

Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2018 – 2021 kinnitamine

Vastu võetud 28.02.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Tapa valla teehoiukava

  Kinnitada Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2018 – 2021 vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 määruse nr 13 “Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Tapa vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lõikeid 4¹ - 4², tunnistada kehtetuks:
  1) Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu 28.01.2015 määrus nr 74 „Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2017 – 2020 kinnitamine“.
  2) Tunnistada kehtetuks Tamsalu Vallavolikogu 30.11.2016 otsus nr 58 „ Tamsalu valla teede investeeringute plaani 2017-2020 kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Toomas Uudeberg
Vallavolikogu esimees

Lisa Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2018 – 2021

Lisa Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2018 – 2021 tabelid

/otsingu_soovitused.json